seed4top

 

Baile

Faoi

Iarratais

Teagmháil

Faoi

Aidhmeanna SÍOL

An tallann is fearr scríbhneoireachta agus stiúrthóireachta a fhorbairt trí mheán na Gaeilge. Sraith Scéalta a bheas á bhforbairt le chéile faoin téama “An Chlann”, mar chuid de shraith ceardlanna máistreachta ceirde.  Sraith teilifíse den scoth a léiriú a dhíreos ar shaol an teaghlaigh in Éirinn a nochtadh ar bhealach atá ceannródaíoch agus conspóideach.

Conas tabhairt faoi

Tugtar cuireadh d’iarrthóirí dul san iomaíocht i gcomórtas scripte ar mhaithe le háit a bhaint amach i sraith de cheardlann máistreachta ceirde chun sraith de 6 dhráma teilifíse a fhorbairt faoin téama “An Chlann”.  Roghnófar sé thogra as na hiarratais agus tabharfar tacaíocht oiliúna agus forbartha do na scripteanna sin faoin scéim SÍOL.   Forbróidh na scríbhneoirí na scripteanna faoi stiúir eagarthóir scripte. Réiteofar na tograí mar chuid de dhá cheardlann, (scríbhneoireachta agus stiúrthóireachta), a bheas ar bun i mí Dheireadh Fómhair 2008 agus Feabhra ’09.

Stíl Scannáin

Scéalta nuascríofa comhaimseartha bunaithe ar an téama “An Chlann” atá á lorg againn agus muid ar thóir na dea-scríbhneoireachta. Tá muid ag súil le Saothair a bheas dána, dúshlánach agus a mbeidh oiriúnach do dhaoine fásta. Beidh an bhéim ar an mbunsmaoineamh – smaoineamh atá dána, lán le féinmhuinín agus úrnua. Déanfar scagadh ar na hiarratais de réir an cumas scripte, cumas comhrá a scríobh agus láidreacht na gcarachtar, ach ’sé an bunsmaoineamh an tslat tomhais is mó agus sé scéal á roghnú.

Cineál Scéalta

  • Scéalta comhaimseartha amháin.
  • Carachtair láidre ag tiomáint an scéil – a bheas aitheanta agus tarraingt ag lucht féachana TG4 leo.
  • Beomhar, daite le scríbhneoireacht den scoth.
  • Le craoladh tar éis 9.30 san oíche agus scéalta a bheas ag spreagadh díospóireachta agus cainte.

Nótaí ar an dtéama “Clann”

Céard é clann i do thuairimse? Mar shampla: an cairdeas, an phian, an caidreamh, an titim amach.
Cén cineál clainne? Mar shampla: clann, clann cairde, saol an teaghlaigh.

Tacaíocht & Toradh

Beidh léiriú scannáin SÍOL á chómhaoiniú ag BCI, TG4, Údarás na Gaeltachta agus Gréasán na Meán.  Léireofar na sé thogra in Aibreán/Bealtaine 2009, agus beidh siad á gcraoladh i mí na Samhna 2009.

Fad agus Formáid:

Is féidir scannáin a  thaifeadadh ar fhormáidí éagsúla, ach beidh siad á máistriú ar 16:9 digibeta.  Beidh gach dráma 25 nóiméad ar fad.

Cé leis is féidir  iarratas a dhéanamh?

Is féidir le daoine ar bheagán taithí nó le hardtaithí cur isteach ar SÍOL.
Scríbhneoirí nó scríbhneoirí/stiúrthóirí atá líofa i nGaeilge.
Is féidir iarratas a dhéanamh mar scríbhneoir le stiúrthóir ceangailte leis an togra, nó iarratas a dhéanamh mar scríbhneoir/stiúrthóir, áit a mbeidh tú féin i mbun stiúrthóireachta ar do script féin.

An próiseas Iontrála

Is gá ScriptIomlán 25 nóimead teilifíse chomh maith le leathnach amháin Achoimre agus notaí ar caracteirí a chuir isteach le do Iarratas.

Glacfar le hiarratais ón 1 Bealtaine agus is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais ná an 13 Lúnasa 2008. Seol iarratais tríd an bpost amháin chuig:


Foirm iarratais líonta. - nasc anseo -

Teagmhail - nasc anseo -

 

 

Nuacht:

12.05.08
Láinse Suíomh Idirlíne Nua

 

12.05.08
Preas ráiteas

 

seed

seed2


siol